Leveringsvoorwaarden en Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden:

Onder 36 flessen: 6 € per kartonnen doos (postzending in dozen van 6, 12 of 21)
vanaf 36 flessen: geen dozenkosten, vanaf 96 fl.kartonnen doosverzending eveneens voor kosten van het huis.
Zelfafhaal mogelijk. Voor internationale verzending gelden extra kosten.

Algemene voorwaarden:

Prijs van de goederen inclusief alle belastingen en overige prijzen. Alle prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende btw-tarieven en bij champagne inclusief de belasting voor mousserende wijnen.

Verpakking- en verzendkosten worden apart betaald en gefactureerd aan de klant. Verzending vindt uitsluitend plaats o.b.v. vooruitbetaling.

Lever- en verzendingsvoorwaarden:

  • Onder 36 fl.: 6 € per kartonnen doos (postzending in dozen van 6, 12 of 21)
  • Vanaf 36 flessen: geen dozenkosten
  • Vanaf 96 fl.kartonnen doosverzending eveneens voor kosten van het huis.
  • Zelfafhaal mogelijkheden
  • Voor internationale verzending gelden extra kosten. Prijzen op aanvraag.

De verkoop en verzending vindt plaats vanuit Enkirch naar een ontvangstadres binnen Duitsland. Binnen Duitsland leveren wij met de eigen auto vanaf 36 flessen, kosteloos vanuit onze eigen huis, voor zover de plaats van bestemming op de route ligt bij de eigen aflevering, in de 12e, resp. 6e (Duitse) eenheid.

Voor de levering onder 36 flessen rekenen wij vrachtkosten van 6 euro. De postverzending geschiedt in dozen van 6/12/18/21 flessen binnen Duitsland voor 6 euro per kartonnen doos en levering. Vanaf 96 flessen versturen wij de verzending kosteloos. Buiten Duitsland dienen wij de kosten voor verzending vooraf te bepalen. Het risico gaat over op de koper op het moment dat de levering en het met de verzending belaste goed bij de klant wordt afgegeven. Dit geldt ook indien deelleveringen plaatsvinden. Wij behouden het recht tot het type en soort van verzending, tenzij van te voren op schriftelijke wijze een bepaalde verzendmethode met de klant is overeengekomen.
Informatie over het tijdstip van levering is niet bindend, tenzij nadrukkelijk een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen. Zelfafhaal is mogelijk.

Koop-items

Uw offerte heeft betrekking op de goederen zoals deze op onze website staan er daar beschreven staan. Geringe afwijkingen van de prijzen t.o.v. het op de website aangebodene, zijn ondanks onze geboden zorgvuldigheid niet uit te sluiten. Fouten op de bestelpagina kunnen niet worden uitgesloten. Aanbod- en prijsveranderingen blijven ons voorbehouden. De wijnbeschrijvingen wat betreft de zintuiglijke en optische waarnemingen zijn puur subjectief, en geen reden tot klacht. Natuurlijke fenomenen van het wijn-natuurpoduct, zoals de verandering van de wijnkleur of wijnkristalvorming, zijn eveneens geen reden tot reclamatie, voor zoverre deze de kwaliteit niet aantasten.

Een opmerking over 'wijnsteen':

Ondanks zorgvuldige keldertechnische wijnbehandeling is het mogelijk dat niet alle 'wijnsteen' (calciumzout van het wijnsteenzuur) verwijderd wordt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de wijn tijdens het rijpingsproces een deel van het wijnzuur wordt verlaagd, dat vervolgens in de vorm van kristallen bezinkt. Smaak en kwaliteit worden hierdoor geenszins beïnvloed.

Contractsopstelling

Uw bestelling is bindend. Het koopverdrag wordt afgesloten op het moment dat we uw bestelling hebben bevestigd of de levering wordt uitgevoerd.

Onbeschikbaarheid van bestelde goederen

In het niet waarschijnlijke geval dat bepaalde waren niet meer voorradig of leverbaar zijn, zijn wij niet verplicht om uw bestelling uit te voeren. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen, wanneer wij de bestelling niet kunnen aannemen of niet binnen 14 dagen kunnen leveren. Als u bij de opdrachtverstrekking nadrukkelijk geen bezwaar maakt, hebben wij het recht om wijnen van daaropvolgende jaren, of zeer vergelijkbare alternatieve wijnen te leveren, die qua kwaliteit en prijs overeenkomen met uw bestelling. In het geval van fundamentele verschillen zullen wij u vooraf om toestemming vragen. De koopprijs gaat in op het moment van de bestelling. Nieuwe klanten betalen op voorhand; een andere wijze van betalen kan bij probleemloze afhandeling later met ons worden overlegd.

Voorbehoud van eigendom

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan de volledige betaling van de klant. Als wij verantwoordelijk zijn voor gebreken aan de goederen, dan hebben wij het recht om te kiezen om deze gebreken te herstellen of de goederen te vervangen. Zijn wij niet in staat om gebreken te herstellen of vervangende goederen te sturen, dan wordt dit uitgesteld tot een nader overeengekomen datum. Als in dergelijke gevallen het herstel of de vervanging niet tot stand komt heeft de klant het recht om zijn contract te ontbinden of een passende verlaging van de koopprijs te vragen.

Garanties en aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. Klachten van de klant dienen onmiddellijk schriftelijk aan ons te worden meegedeeld. Schade tijdens het transport of een mogelijk tekort in de levering, dient u bij ontvangst direct schriftelijk te melden.
Plaats van levering en betaling is Enkirch.
Rechterlijke bevoegdheid is Bernkastel-Kuez.
Voor de orderverwerking bewaren wij uw gegevens in ons systeem en voegen wij u toe aan ons klantenbestand.
Wij zijn bereid om u een nieuwsbrief te geven, indien u op een van onze wijnroutes ligt.

Recht tot annulering/ intrekking

U kunt uw contractuele verklaring binnen twee weken na ontvangst van de goederen, zonder opgaaf van redenen, herroepen c.q. intrekken.

Ter handhaving van de herroepingstermijn is tijdige verzending van de herroeping nodig. Uw herroeping kunt u richten aan:

Weingut Stiftshof
Am Wallgraben 22
56850 Enkirch
Telefoon: 06541-811097 od. 9834
Telefax: 06541-5281

Gevolgen van herroeping

In het geval van een effectieve herroeping dienen de ontvangen goederen te worden geretourneerd en eventuele verkregen voordelen te worden teruggegeven. Als u de ontvangen goederen niet geheel of in slechte toestand aan ons retourneert, betaalt u ons een vergoeding voor de waarde van de goederen. Bij de overdracht van goederen geldt dit niet, indien goederen uitsluitend slechter zijn geworden door uw toedoen. U kunt de aansprakelijkheidsvergoeding vermijden, indien u de goederen niet als eigendom in gebruik neemt en alles nalaat wat hun waarde nadelig beïnvloedt. De kosten voor het terugsturen komen voor uw rekening. Verplichtingen tot terugbetaling dient u binnen 30 dagen na verzending van uw herroepingsverklaring te voldoen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

U heeft geen recht op herroeping als de goederen naar uw wens zijn vervaardigd of duidelijk naar persoonlijke behoefte en smaak is afgestemd.